Organisation

Emmaboda Energi består av två bolag; Emmaboda Elnät AB och Emmaboda Energi och Miljö AB. I vardagstal säger vi bara Emmaboda Energi och avser då hela verksamheten.

Vi är organiserade i fem affärsområden: Elnät, Drift, Ledningsnät VA, Avfall och Stadsnät. Dessutom har vi en enhet som heter Ekonomi och Administration som utgör en service- och stödfunktion till övriga verksamheter.

All verksamhet i Emmaboda Energi finansieras via de taxor som våra kunder betalar. Inga skattemedel går till verksamheten.

Affärsområdena Drift, Ledningsnät VA och Avfall har en stark naturlig anknytning till vår yttre miljö och natur.

Affärsområdet Stadsnät ansvarar för utbyggnad av bredband via fiber i våra största tätorter; Emmaboda, Lindås, Eriksmåla/Åfors, Broakulla/Johansfors, Långasjö och Vissefjärda. (I övriga kommunen är det kommunledningskontoret som ansvarar för utbyggnaden).

Affärsområde Elnät omfattar elnätet i orterna Emmaboda, Lindås, Broakulla och Eriksmåla.

Enheten Ekonomi och Administration omfattar funktioner för ekonomi och kundtjänst.